Virke av låg vikt

Virket torkar sedan, i luften eller med människans hjälp ner förbi fibermättnadspunkten, fuktkvot omkring 30 %, till ca 20 % för lufttorkat virke eller ned till 6 – 10. Cachad Eftersom virke prissätts efter volym vikt finns en mängd statistiska uppgifter om vad virke väger. Det är inte minst viktigt att känna till vikten när man ska planera. Abachi är ett lättarbetat ljust träslag som har en låg vikt. Frodvuxet granvirke med låg densitet anses däremot ha större förmåga att ta upp vatten och har därför större benägenhet att angripas av mikroorganismer.

Virke av låg vikt

Lämpliga träslag, deras vikt, hållfasthet, rötbeständighet mm. Virkets hårdhet har också betydelse då ett mjukare virke snabbare får. Cachad Liknande Asp köpes som massaved och tändsticksvirke samt som sågtimmer. Aspen har låg värmeledningsförmåga och släpper ingen kåda och används.

På grund av sin låga egenvikt har asp använts till ok, små bärbara båtar, proteser med mera. Torkemperaturen bör vara relativt låg för att vridning ska undvikas. Det kan också finnas skäl att använda impregnerat virke även om fuktkvoten är låg.

Virke av låg vikt

Används när man vill ha plana ytor och låg vikt. Se efter att sågen är CE-märkt och har svensk bruksanvisning. KL-trä är en massiv träskiva av hyvlat granvirke som limmas. Rationellt montage och korta byggtider.

Specialdesignad aluminiumprofil för låg vikt, bra hållfasthet och lång livslängd. Breda fotsteg och varje steg har en infästning som ökar stabiliteten. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering. Dock fungerar tak med låg lutning mot norr ofta mycket.

Då får du rätt mått på virket, kedjor och svärd håller längre och sågningen går fortare. Fördelen är låg vikt och relativt hög stabilitet. Virket låg på upplag som var ca 90 mm höga och en. Med tanke på miljön bör man nyttja virket maximalt och använda.

Styrkan – i förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Energisnålheten – energiförbrukningen vid limträtillverkning är mycket låg. Kvaliteten på virke bestäms genom visuell sortering, vanligen på sågverket. Furu och gran till byggnadsvirke torkas efter sågning till cirka.

Virke av låg vikt

Ohyvlat, planhyvlat och spontat virke.

För en ungefärlig viktberäkning av virke finns följande riktvärden. En kupévärmare på låg effekt kan användas.