Vattenmolekyl is

Vad är ursprunget till vattnets många anomala egenskaper. I den här artikeln gås de kemiska av desa egenskaper igenom. Jag förstår att flytande vatten har högre densitet än is, men kan man verkligen säga att vatten som fryser till is plötsligt blir lättare? Is är ju lättare än vatten, men när har vattnet sin högsta densitet?

Film 67: Hur bildas vattenmolekyler ? Hur kan vatten se olika ut beroende på temperatur?

Vattenmolekyl is

Och varför kan vissa insekter springa på vattenytan? Varför blir vatten till is när det fryser? Mellan vattenmolekylerna bildas det vätebindningar.

Vi ligger ner helt stilla när vi är is. Vi rör oss långsamt nära varandra när vi är vatten. Vi springer snabbt åt alla håll när vi är. Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel.

Denna klara vätska utan smak och lukt är så.

Vattenmolekyl is

Alla känner vi till den vanligaste molekylen vi har här på jorden – vatten. Så vitt vi vet är vatten absolut nödvändigt för att liv skall kunna existera, och hela 71. Om du och dina elever följer "vattnets väg genom Stockholm" kommer ni att lära er mycket om vatten och hur ni kan göra en miljöinsats. En vattenmolekyl består av två väteatomer och en syreatom. Från varenda cell hastar vattenmolekyler iväg likt en frivillig brandkår för att försöka spä ut och föra bort det plötsliga saltintaget. Det vatten vi dricker är detsamma som dinosaurierna drack. Eftersom det ständigt är samma vatten som skvalpar runt på vårt klot så kan man lätt dra den.

Hon blir överraskad över att Beppe är så snabb men han säger att det är för att han har värmt upp. Men hur mycket vatten är det sammanlagt? Om dessa stora livsrum, i havet, i bäcken. Två väteatomer och en syreatom bildar en vattenmolekyl. Vatten består av två grundämnen väte och syre.

Däremot kan vätebindningar förekomma med andra atomer såsom fluor, klor och brom. Vattnets molekyl är två väte och en. Regn, hagel, snö, dimma, dagg, gejsrar, polarisar, insjöar, vattendrag, havsvatten, grundvatten och ånga, ja kärt barn. Jag behöver hjälp med att beskriva varför vatten är ett polärt ämne.

Vårt resultat visar att elevernas förförståelse inom området vatten ligger på en vardaglig nivå.

Vattenmolekyl is

Resultatet visar också att läraren använder sig. Alla bilder tagna från Wikipedia under GNU-licens. Bildernas upphovsmän noteras med deras wikipedia-identitet.

Här kan du söka bland tidigare ställda frågor eller bläddra bland frågor som inkommer ofta till Professor Vatten. I och med att frågelådan har flyttat, har äldre.