Vad betyder bön

Funderar på bön och VAD som är bön och HUR en bön ska vara. Som jag förstår är bön människans samtal med Gud. Och bön måste väl inte heller bara vara. Ber en stilla bön om att den åtminstone inte ska innehålla någonting från G. Bönen är inom kristendomen dialogen mellan den troende och Gud. Bönen kan ske på flera olika sätt, fast sker dock nästan alltid "i Jesu namn", det vill säga att.

Vad betyder bön

Alla trosinriktningar och religioner har någon form av böne- eller meditationsinslag. Kristen bön skiljer sig inte speciellt ifrån detta. Vad säger bibeln om trons makt, böner och bönesvar?

Bönen är vårt sätt att kommunicera med Gud, att prata med honom, på samma sätt som vi pratar med. Man kan be Allah om vad som helst när man gör bön för Han är Den Mest Givmilde, Den Mest Barmhärtige. Fader vår handlar om att ställa sin själ öppen för. För att vi skall kunna göra det måste vi veta vad Bibeln lär om bön. Det är viktigt att vi känner till vad Bibeln säger om det här ämnet, eftersom bönen hjälper oss. I Bahai Skrifterna står det att bön är samtal med Gud. Vi bör glömma alla världsliga ting, vad som försiggår omkring oss, till och med oss själva.

Bön är kommunikation med Gud och kan ta sig olika uttryck, exempelvis tillbedjan, förbön, tacksägelse eller lyssnande. Stå mot Kibla (Mecka) och ha hjärtats avsikt att utföra just den bön det är frågan om. Lyft händerna upp till öronen och säg: ”Allahu akbar”. Gud vill härmed uppmuntra oss att vi skall tro, att han är vår rätte Fader. Bön är att prata med Gud, att kommunicera med Honom, att umgås med Honom, att ha en relation med Gud.

Undervisning är uppbygglig, men utan bön blir den fruktlös. Jesus uppmanar oss att be: "Be och ni. BÖNER TILL FADERN OCH SONEN OCH ANDEN. Idag är läget bland kristna en aning förvirrande. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de.

Bönen (salat på arabiska) är den andra pelaren av Islams pelare. Den kommer efter Shahadah (Trosbekännelsen på svenska) som är. Inre bön är inte bara ett personligt möte mellan Gud och dig, utan vi sitter. Bönens tonvikt är bortom vad vi inser men så pass är tillräckligt att Profeten(S) kallade det. Du som ber Herrens bön ofta och kan den utantill har tillfälle att upptäcka ordens mening och bönens djup!

Det är troligt att även bönen om ”brödet för dagen som kommer” har en. Om bön är något jag kan lära mig, är jag då bättre på det idag än för ett år sedan?