Tanklöshet

Böjningar av tanklöshet, Oräknebart. Nominativ, tanklöshet, tanklösheten. Obestämd singular, Utrum, tanklös, tanklösare. Nordkoreas politiska ledare har därigenom på ett allvarligt sätt och avsiktligt provocerat världssamfundet och helt tanklöst äventyrat freden och säkerheten i. Vad som är rätt bestämma givetvis de makthavande. Ty tanklöshet har med sig mångahanda besvär, och en dåres röst har överflöd på ord. Efter en hektisk vecka med andra åtaganden är det kanske dags för lite allmän omvärldsbevakning på nätet. Då noterar jag först att min kollega Therese.

Betydelse, synonymer och översättningar finns. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Menpåhösten begick jag ett stort, tanklöst misstag. Alla är listade efter popularitet nedan. Tanklöshet bakom otillgängligt byggande”.

Tanklöshet

Inspektionen för vård och omsorg har kommit fram till att boendet har vidtagit tillräckliga åtgärder efter den allvarliga händelsen. Försvaret har vuxit utan eftertanke, säger USA:s försvarsminister. Min första tanke dennamorgon var atttavid därjag slutade, men såbörjade jagöverväga om det inte baravar av tanklöshet som jaghittills trots allt hade kommit. Och igen förbannade han sin tanklöshet.

Om man stod högst upp på den översta trappavsatsen, så hade man mycket riktigt faster Aurores dörr till höger. Människans ondskaoch tanklöshet var bottenlös, sade filosofen. Att lida med idetoändliga lidande som omgav ossvar människans adelsmärke. I kriget hade vi var och en vår egen tanklöshet, för oss alla hade dessa skräckinjagande historier blivit banala saker, alldagliga. Alla blev djupt gripna av dessa vackra – och sanna – ord. Men om någon blivit straffad för tanklöshet och dumhet, så var det väl hon!

Hon hade inte tänkt på var hon gick eller hur långt hon hunnit, förrän det ljusnade. Mañana, mañana" är ett uttryck som ansvariga Ystadspolitiker tydligen tagit till sig under sina resor till sydligare länder. MÖRBYLÅNGA När villaägaren kom hem dagen efter oljeleveransen fick han en mycket obehaglig överraskning. Att vara tacksam kommer genom rätt tankesätt. Otacksamhet hänger samman med tanklöshet. Nádas pekade ut ett annat hopp än allvaret, nämligen vardagslivets tanklöshet. Människorna lever förströdda liv som helt enkelt inte är gjorda.

Tanklöshet

Kanske borde denna dam ha funderat lite på var hon satte sig för sin lilla paus. Translation and Meaning of tanklöshet, Definition of tanklöshet in Almaany Online Dictionary of English-Swedish. Om Reinfeldts moderater ger vika innebär det att. Utan att bortse från tiden, gör vi oss skyldiga till en oursäktlig tanklöshet, som borde förpassa oss utanför denna diskussion.

Swedish to German including synonyms, definitions, and related words.