Studievägledare alleskolan

För mer detaljerad information kontakta någon av våra studievägledare. Följande telefontider gäller för våra studievägledare :. E-postadress till studievägledare : vux. Karta till Allévux hittar du här PDF. Vi bedriver projektet "Fler undersköterskor" med stöd av. Våra studievägledare kan ge dig mer information både om studiemöjligheterna inom Allévux.

Studievägledare alleskolan

Vägledning inför fortsatta studier, t ex högskola och. Alléskolan är en femparallellig 7-9 skola med ca.

Introduktion: Orienteringskurs – datorkunskap, studievägledning, kartläggning, studieupplägg. Här kommer tips från våra studievägledare hur du kan gå tillväga för att hitta rätt i. På Allétorget finns även en informationsdisk där skolsköterskan, studievägledaren, skolsköterskan och andra. Studievägledaren : Du ska inte göra kompisval. Sally Bauer-skolans Högstadium, Helsingborg. Nytt civilingenjörsprogram nyhet på dag för studievägledare – I vår roll som. Arbetsförmedlingen och studievägledare från Sydnärkes utbildningsförbund.

Studievägledare alleskolan

Hitta lediga Hällefors, Örebro studievägledare för ambulerande uppdrag jobb och karriärartiklar på. Du kommer under kursens gång att få tid för att upprätta ett CV och ett personligt brev.

Samverkan med rektorer, lärare, studievägledare, forskare samt elever och föräldrar. Bildningscentrum Facetten, Johan Dahlberg, Gamla Torget 1B. Blankett finns på expeditionen eller hos studievägledaren. Rektorn på skolan har funderat en hel del kring begreppen entreprenörskap och. Vill du vara med och utveckla studievägledningen tillsammans med dina kollegor ? Eva Claesson har tillkommit som studievägledare på John Norlander. Kontaktperson: Anna Goffe​, studievägledare.

Hantverksprogrammet har fem inriktningar. Här finns närheten till samhälle, bibliotek, bad, kulturskola, konserthus och. Med en stor skola kommer många fördelar. Campus söker yrkes- och studievägledare. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Rektor hotad av elevRektorn och en studievägledare skulle ha ett samtal med. På Utbildningscentrum finns utbildningsadministratörer, utbildningshandläggare, studievägledare. Om du vill veta mer om oss, besök gärna vår webbplats eller våra sociala medier.

Lokalerna är anpassade för funktionshindrade.