Representativ

Principen är att medborgarna själva ska välja nivån av. Representativ direktdemokrati är en blandning av direktdemokrati och representativ demokrati. Böjningar av representativ, Positiv. Obestämd singular, Utrum, representativ. Bestämd singular, Maskulinum, representative.

Både representativ demokrati och direktdemokrati dras med vissa nackdelar. Inlägg om representativ demokrati skrivna av Elias Lodin. Jag vill tillägna denna bok två kommunala minoritetsadministratörer vars stöd och tilltro har varit en förutsättning. Att uppträda på ett för företaget och våra medarbetare representativt sätt. En skrift från Demokratiutredningen. Betydelse, synonymer och översättningar finns. Motsatsord till representativ på antonym. Kort introfilm om direkt och representativ demokrati.

En liten film som beskriver direkt demokrati och representativ demokrati. Oavsett typ av undersökning finns det ofta med en försäkran om att urvalet är representativt. Ibland är det mer preciserat, som exempelvis att.

Representativ

Gör den valdemokratiska idealtypen rättvisa åt den representativa demokratin? Den representativa demokratin är en modifikation av demokratins grundtankar. Den kombineras med den oligarkiska idén om ledning under erkännande av och.

Direkt och indirekt ( representativ ) demokrati, demokratins kännetecken. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Uppgiften är att resonera kring begreppen direkt och representativ demokrati. Englisch-Deutsch-Übersetzung für representative im Online-Wörterbuch dict. Synonyms for representative at Thesaurus. För- sök så gott det nu går att driva linjen att den representativa demokratin är något.

Error loading player: No playable sources found. Ett egalitärt demokratiskt system som tryggar välfärden och konkurrenskraften samt slår vakt om alla människors lika värde. Many translated example sentences containing " representativ " – English- Swedish dictionary and search engine for English translations. Vad är egentligen poängen med den representativa demokratin? Vad bygger den på för ideal och hur har försöken att förverkliga dem lyckats?

Det visar sig dock att Sverigedemokraterna effektivt skulle. One that serves as an example or type for others of the same classification.