Mullrik sandjord

Gullregnet ska nog stå lite fattigt, gärna sandjord eller torr skogsbacke så att det blommar mycket och avhärdar fint till vintern. Mullrik jord med inblandning av lera och naturgödsel. Luckrar upp tunga jordar och sandjordar vilket skapar bättre odlingsförutsättningar. En sandjord innehåller minst 80 % sand, mindre än 10% lera och ungefär 10 % mullämnen. Både för lerjordar och sandjordar gäller det att tillsätta mullrik jord.

För att få en välmående och vacker trädgård behövs en mullrik jord. Ren sandjord respektive lerjord utgör ytterligheterna och de flesta trädgårdsjordar ligger. En odlad jord kan vara mullrik för att vi tillsatt mullämnen men är för den skull inte en. Jordmån: Väldränerad jord, sandjord, mullrik jord och kalkrik jord. Oberoende av om du har en seg lera eller en kornig sandjord så. Men de flesta odlingsjordar går bra bara de är väldränerade, luckra och inte hårt.

De flesta kryddor vill ha en mager men väldränerad jord, en mullrik sandjord är optimalt. Den absolut bästa jorden för gräs är en mullrik sandjord. När du förbereder inför en ny gräsmatta är. En mullrik sandjord förhindrar att jorden spricker vid torka. Så undvik styv lerjord och satsa på mullrik sandjord.

Så fröna glest – ända fram till juli – särskilt om du tänker lägga in dina rödbetor är det bra att så så sent som. Välj fält som är fria från rotogräs. Kepalök trivs bäst på varma och luckra jordar och är. Den mullrika jorden binder och håller kvar mer växtnäring och spårämnen. Sandjord är en mer lättbrukad jord än vad lerjorden är. Sås mycket glest och uteslut helst senare gallring. Rötter för lagring skördas så sent.

Saknar den vatten blir smaken skarp och den går kvickt i. Den långa växtperioden ger potatisen den rätta torrsubstansen och därmed också de rätta. Prova en blandning av timjan, kryddsalvia, oregano och mynta. Jordmån Välj om möjligt en väl bearbetad mullrik sandjord. Gödsling 1,5 – 2,0 kg NPK (11-5-18) på 10 m2.

Utplantering Naturligtvis beroende på hur tidigt våren. De föredrar mullrik, lerhaltig och näringsrik jord. N:o 3, „ ,, mullfattig sandjord, Mejillones Ammoniak-Superfosfat N:o 2, afsedd för lerjord, „ „ K:o 1, lämplig till öfvergödning på. Sås direkt på friland när jorden reder sig eller på senhösten för tidig vårskörd.

Vattna före sådd och håll fuktigt under grotiden.