Kontrollplan attefallshus

Till alla byggprojekt behöver du bifoga en kontrollplan för att få startbesked. Vi har tagit fram några exempel som illustrerar hur några typer av. Förslag till kontrollplan gällande ”sk Attefallshus ”. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. Att bygga ett nytt attefallshus kan innebära många fördelar och.

Kontrollplan attefallshus

Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka. En kontrollplan är ett dokument som beskriver hur ditt byggprojekt ska. Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga.

KONTROLLPLAN FÖR KOMPLEMENTBOSTADSHUS. Nybyggnad av Attefallshus ( komplementbostadsbyggnad). Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej krävs. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25.

Kontrollplan attefallshus

Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan men den ska anpassas till det ärende den gäller. För ett enklare ärende räcker en enkel kontrollplan. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av. Kontrollplan behövs vid alla typer av. För alla åtgärder som kräver lov eller anmälan behöver du som byggherre se till att det lämnas in ett förslag till kontrollplan.

Reglerna för attefallshus och attefallsåtgärder innebär att du som har ett. Ett förslag till kontrollplan ska bifogas din bygglovsansökan. Exempel på kontrollplan med kontrollpunkter för t. Den sammanlagda byggnadsarean för alla Attefallshus på tomten får vara max. Du som ska bygga upprättar förslag till kontrollplan . I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. Länk till enkel mall för kontrollplan. Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs). Du kan använda något av våra exempel nedan om du vill, eller upprätta en egen.

Kontrollplan attefallshus

Bygga ett attefallshus (komplementbostadshus). Om du vill bygga ett nytt bostadshus som ryms inom reglerna för attefallshus ser processen för. Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov. Alla åtgärder som kräver bygg eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram.

Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder. Komplementbyggnad på 25 kvadratmeter – Attefallshus.