Kallades den store

Alexander den stores imperium när det var som störst. Cachad Den grekiska kulturen spreds därmed över stora delar av Främre Orienten där den blandades med orientaliska traditioner och idéer. OS-instiftaren Pierre de Coubertin, brukar kallas den svenska idrottens fader.

Kallades den store

Förutom vanilj, jordgubb, choklad och päron fanns det en sort som populärt kallades Erlanderglass. Sedan gammalt kallades alla som inte talade grekiska för barbarer. Karl den stores rike var alltså mycket stort. Det heliga romerska riket av tysk nation som det kallades – urholkas på makt och inflytande.

Kallades den store

Och vilken bok hade han alltid med sig på sina fälttåg?

Den andra omtalades sällan annat än som en jordnära, flitig liten man, som kartat sig upp, och själv såg han sig kanske just på. Rom, som vanligen kallades den store staden. Antigonos Gonatas avMakedonien, han som kallades den Store. A- lexander den store låt 331 år före christ- na tideråkningen anlägga den.

Vad den okände friaren råkade ut för var detsamma som den store hjälten. Gode, efter rådde den Danfke Hårda Knut, hade Sven. Moder: Med en Wendifk Prinfeflå aflade han Sonen Knut den Store. Förtjänar Fredrik II att kallas ” den store ”?

Kallades den store

Där går åsikterna isär och bilden av honom är splittrad. I det allmänna medvetandet är den kortväxte. Häraf kallades äfven sjelfva instromentet Syrinx. Denna högtid kallades den store, tili âtskilnad frân den mindre fest af samma beskaffenhet, som firades hvarje.

Hon hade inte kommit hit för att falla offer för Den store Herdens vare sig. Ganska snart svängde vägen av – där kallades den Hornskroken – och ledde in på. Den store pojken kunde kanske arbeta inom trädgårdsmästeriet, också där. Många gudomliga väsen kallades "manitou". Lasse kallades däri Den Store, och detta med skäl, ty han hade grundlagt det nya Samhällsskicket och hade alltid haft folkets välfärd som sitt högsta mål. Som ung kallades han “det åldriga barnet” på grund av sin stora.

Den helige Makarios den Store kallas också “av Egypten,” eftersom han. Självaste Petter Northug pekade ut Richardsson som. Imponerande namn och titlar är vanliga bland de gamla kinesiska härskarna, men Yu är en av de få som kallas ” den store ”. Med de förändrade politiska konjunkturerna har ” den store. Av sin samtid kom han kort och gott att kallas Thibaut " den store ".

Peter den store gjorde Ryssland till en stormakt, främst genom sin insikt att det isolerade riket behövde kontakt med omvärlden för att kunna. Gustav II Adolf är berömd som den som lade grunden för den svenska stormaktstiden. Många fick stå utanför och vänta på att förhoppningsvis åtminstone få en skymt av Björling, som av lokaltidningen kallades ” den store barden”. Han kallades Lejonet från Norden och är utan tvekan.