Hur får kungen gå i schack

Ingen pjäs (förutom Springaren, se nedan) får hoppa över någon annan. Det kan röra sig rakt framåt och bakåt, rakt åt höger och rakt åt vänster, hur långt som helst. Här går vi igenom hur alla olika pjäser får flytta och vilka undantag som finns till. Pjäserna placeras ut enligt en besämd utgångsställning där kungen och. Det finns vissa likheter mellan hur de olika pjäserna flyttas.

Hur får kungen gå i schack

Det enda tillfället då det är nödvändigt att slå en pjäs är om kungen är hotad, och det enda sättet att.

Ett undantag är att den första gången en bonde flyttas, får den gå fram två rutor. Spelet går ut på att vinna genom att fånga motståndarens kung, detta kallas. Ett specialdrag som bonden kan göra kallas för "En passant", se nedan hur det. Det får inte stå några pjäser mellan kungen och tornet. Om bonden blockeras av en annan pjäs framför den så kan bonden inte gå förbi eller.

I första draget kan den gå två steg om inget blockerar dess väg.

Hur får kungen gå i schack

Det går dock att flytta en pjäs till en ruta där motståndarens pjäser står. Kungen får aldrig ställas så att den är hotad av någon annan pjäs. Det innebär att man hotar kungen samt att den schackade spelaren inte kan undkomma hotet på. Springaren är den enda pjäsen som får hoppa över andra pjäser, både de på det egna och de på. Löparen går diagonalt hur långt som helst.

Följande bilder visar alla pjäser och hur dom kan flyttas (visas med gröna kryss). Kungen och det torn som skall göra rockaden får ej ha flyttats sedan partiet. Det andra undantaget för kungens drag är att kungen inte kan gå till en ruta som. Om en bonde går hela vägen till sin åttonde rad, blir den befordrad. I Slå kungen spelar man med alla de vanliga schackreglerna, men utan schackmatt. Den får gå både som ett plustecken och som ett kryss, hur långt den vill.

I det här specialdraget kan nämligen kungen gå två steg åt något håll. Den enda regeln förutom hur pjäserna får gå är att kungen inte får stå. Grundläggande schackregler för nya spelare. De övriga fyra rutorna hotas av tornet och kungen får aldrig ställa sig på en hotad ruta.

Shackplattan med pjäsernas placering. Spelet avslutas när kungen är " Shack Mate", vilket är när kungen har blivit attackerad av en. Det lär dig att se taktiska teman och att få upp känslan för hur pjäserna samarbetar. Schack – ett spel mellan två arméer.