Fristående kurser ekonomi su

Fristående kurser företagsekonomi reklam och PR. Du kan välja en bunden studiegång inom ett utbildningsprogram eller du kan skapa en egen utbildning av de fristående kurser du valt att läsa. Vid Stockholm Business School kan du läsa kurser och program inom en rad olika. Vi vill bredda föreställningen om vad en utbildning inom företagsekonomi. Du kan skapa en egen utbildning av de fristående kurser vi erbjuder eller så kan du. Vi erbjuder ett flertal fristående kurser på grund- och avancerad nivå under vår- och höstterminerna.

Fristående kurser ekonomi su

Under sommaren erbjuder vi även kursen Juridisk. För kandidatexamen krävs 180 högskolepoäng varav minst 90.

Företagsekonomi och Marknadsföring kan vara bra komplement. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och. Kan jag ta ut examen vid SU fast jag påbörjat min utbildning vid annat universitet ? Grundnivå: kandidatprogram och fristående kurser. Financial Accounting and Corporate Finance 15 hp.

Ekonomi kandidat – kurser Utbildning och studier.

Fristående kurser ekonomi su

JIK:en, affärsjuridik, praktisk projektledning, sociologi, genusvetenskap mm (100 hp). På avancerad nivå erbjuder vi fristående kurser och två masterprogram med. Arbetsmarknadskunskap och Management på SU . Jag har läst fristående kurser på både SH och SU, och tycker att SH är bättre därför att. Kommer du in på både SU och SH så bör du välja SU. Vi har även yrkespaket som leder till jobb såsom.

Bilia, Jan Pettersson, Civilekonom från Stockholms Universitet. Aldrig tidigare har så många sökt till kurser och program som börjar till. Matematik och matematisk statistik kan även läsas inom Matematik- ekonomilinjen. Avhoppen är störst bland de som läser fristående kurser, och större bland de. Att plugga ekonomi har blivit svårare. Har du frågor om till exempel behörighet eller vilken utbildning som passar dig? Faten läste ekonomi som inriktning, drömmen är ett internationellt jobb.

Här kan du också läsa allt du behöver veta. Vad är skillnad på att ta en kandidat examen på fristående kurs istället. Stockholms universitet har ett brett utbildningsprogram och en mängd fristående kurser inom humaniora, juridik, naturvetenskap och. Minskningen gäller främst studenter som läser fristående kurser.

Fristående kurser ekonomi su

På fristående kurs kan man läsa högst 120 poäng, vilket innebär 85 poäng. Institutionen för Orientaliska språk, avd. Kinas, Japans och Koreas historia, kultur, politik, ekonomi och.