Frikyla borrhål

En fläktkonvektor kan ge dig skön svalka till mycket låga driftkostnader under varma sommardagar. Låt bergvärmepumpens borrhål ge skön svalka genom naturkyla. Lär dig utnyttja borrhålets kyla vilket. Kallas ibland också för frikyla eller komfortkyla.

W tillförd elektricitet – 3-4 kW värme. Antalet borrhål beror dimensionerande effekt- och energilast.

Frikyla borrhål

Vi blir långsamma, sover sämre och både arbete och fritid påverkas negativt. Värmepumpen (VP) hämtar energi från marken via borrhålen. För mycket värme inomhus gör ingen glad. Då behöver du förmodligen återladda dina borrhål eller avlasta. I Areims kontorsfastighet Kista One används borrhålen för att leverera frikyla.

Ni som kör frikyla, har ni köpt liknande paket eller har ni löst det på. För komplett frikylainstallation, diskutera med leverantör. Samma system som används för att värma upp ett hus med minsta tänkbara. I ett borrhålslager kopplas flera tätt liggande borrhål ihop så att en bergvolym. Genom ett sinnrikt system kan borrhålen även nyttjas för komfortkyla av lokalerna, genom så kallad frikyla, vilken erhålls nästan gratis från berget samtidigt som. Dessa består av ett knippe slangförsedda borrhål som fungerar.

En förnuftig idé den du har om att utnyttja så kallad frikyla. Fjärrvärme och frikyla Norra hamnen. Man räknar med att varje meter borrhål ger ca 25 watt frikyla och idag finns det allt fler som faktiskt dimensionerar sina borrhål för att få rätt mängd kyla. Värme på vintern – frikyla på sommaren. Bergvärmeanläggningen kan även ge kyla, så kallad frikyla, från borrhålen. Du bör sträva efter att placera ditt borrhål så centralt som möjligt på tomten för. Geokyla en del av TeliaSoneras satsningar på Green cooling. Avgift för handläggning: bergvärmepump 1-3 borrhål, ytjordvärmepump.

Diskutera placeringen av ditt borrhål med dina grannar. Annat: Energitäckningsgrad på kompletterande energikälla (%). Därför installerades istället högeffektiva bergvärmepumpar med möjlighet till frikyla från borrhål till ventilationsluften sommartid. Anslutningarna FK ansluts till borrhål, ventilations- batteri, kylmedelskylare eller liknande där frikyla kan hämtas. För att förtydliga för vilka byggnadstyper som tekniken är relevant för märks varje teknik upp med ikoner enligt nedan. Total effekt 140 kw VP konvertering från kylmaskin. Frikyla från borrhål samt kompressorkyla som spets.

Det finns många olika sorters frikyla, men en sak har de gemensamt — miljöpåverkan och. Borrhål med sluten slinga som kyler vatten.