Förorenat vatten i världen

UNICEF kämpar över hela världen för att förändra situationen. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten – och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar. Många dricker smutsigt vatten från floder och sjöar. Berättar om vad vattnet betyder, om bristen på rent vatten. Man hör mycket om förorenat dricksvatten.

Förorenat vatten i världen

Avloppen förgiftar haven och sprider sjukdomar som dödar miljoner. Diarrésjukdomar förorsakade av smutsigt vatten är den största orsaken till.

Ungefär hälften av världens sjukhusbäddar är fyllda av patienter som lider av. Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. I början av juni berättade världens tidningar att Etiopien tänker bygga. I Mexico City och Sao Paulo lider människorna av förorenat vatten och. Nu måste jättemetropolen pumpa in vatten från områden 150 kilometer bort. Riachuelo till en av världens mest förorenade vattendrag. I Sverige har vi både ett bra avloppssystem som renar vattnet innan det.

Målet att halvera antalet människor utan tillgång till rent vatten har uppnåtts, men. Förorenat vatten är ett växande problem över hela jorden. Majoriteten av världens vatten är havsvatten. Många barn dör varje dag på grund av förorenat vatten och vattenburna. Konferensen innebär ett gyllene tillfälle att stärka principen om vatten. Varje år dör 1,5 miljoner människor på grund av förorenat vatten. Enkla lösningar som att använda kläder för att filtrera vatten kan bidra till att förebygga epidemier. Detta gäller inte bara Mälarens vatten utan hav och sjöar över hela världen.

Här är världens tio mest korrupta länder. Orsaken till detta är att utsläpp av olika slag har förorenat vattnet. Vatten är bland det viktigaste som finns för oss människor. Om allt vatten som solen lyfter från världens hav, sjöar och vegetation på ett år skulle. Dessutom har de flesta av världens ekonomier blivit mindre självförsörjande.

Förorenat vatten i världen

Men vattnet är väldigt förorenat, särskilt nu eftersom avloppsrening kräver mycket energi. Orent vatten skördar många liv Drygt en miljard mä. Vattnet får sedan långsamt transporteras genom sand- och gruslager – på. Men den rika världen och dess företag använder också andra metoder för att komma åt de. Bangladesh är ett av världens fattigaste länder, men har trots det. Tidigare användes vatten från före detta gruvor, men det var ofta förorenat och orsakade en del problem. Idag tas merparten av vattnet från de snötäckta.

Bara 2,5 procent av världens vatten är sötvatten. En stor del av världens befolkning har dock bara förorenat vatten att tillgå och de blir sjuka av det. Med den svenska uppfinningen Solvatten.