Folkhälsomyndigheten temperatur inomhus

Temperaturen inomhus är en av de faktorer som har betydelse för att det termiska inomhusklimatet ska vara bra. I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av. Handboken är även avsedd att vara en kunskapskälla för fastighetsägare samt för.

Folkhälsomyndigheten temperatur inomhus

Utgångspunkten för handboken är att beskriva de effekter som kyla respektive värme kan ha på människors hälsa.

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. För att du ska må bra, är det viktigt att du har en bra temperatur inomhus. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om hur varmt eller kallt. Vid en inomhustemperatur på uppemot 24 grader får det inte dra mer.

För att må bra, är det viktigt att ha en bra temperatur inomhus. Tänk på att solinstrålning kan vara en orsak till hög inomhustemperatur. Det är viktigt att ha en lagom temperatur bostaden, för att du ska må bra. Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är inomhusmiljön viktig.

För att få reda på vilken preciserad temperatur som avses med detta kan föreningen använda sig av. Vissa människor som tillhör känsliga grupper bör det vara minst 2˚C högre. I förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen. Riktvärden gäller inomhus med fönster och dörrar stängda.

Folkhälsomyndigheten temperatur inomhus

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. De flesta människor vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika. Inomhusmiljön har således stor betydelse för hur vi mår och det är flera. Vår målsättning är högre än många andra av. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa. För känsliga grupper gäller att det minst bör. För arbetsplatser inomhus finns krav på lämpligt klimat. För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan 20 och 23 grader.

Till en god boendemiljö hör en lagom temperatur inomhus. Socialstyrelsen rekommenderar generellt en inomhustemperatur på. För barn är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för. Klaga på inomhustemperaturen och sänk din hyra. På den här sidan kan du läsa om rekommenderade temperaturer för din bostad samt hur du kan. Ett inomhusklimat som är för kallt, varmt eller för dragigt kan vara en olägenhet.

En bra temperatur är viktig för att skapa en god inomhusmiljö. Låga inomhustemperaturer kan orsaka eller förvärra hjärt-, kärl-, och. Det är därför mycket viktigt att inomhus -miljön är så bra som möjligt. Rätt temperatur är en förutsättning för ett gott inomhusklimat och god komfort.

Det är inte bara luftens temperatur som påverkar hur människor upplever rummets.