Enkel kontrollplan mall

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. Kontrollplan exempel allmän med beskrivningar. Förslag till kontrollplan – för enkla ärenden utan kontrollansvarig. Mallen ska inte användas när det krävs en kontrollansvarig. Om du söker bygglov för en enkel åtgärd, t.

Enkel kontrollplan mall

Denna kontrollplan är endast ett exempel och den kan behöva anpassas till.

Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs). Små och enkla åtgärder kan till exempel vara garage eller carport för 1-2 bilar, mindre tillbyggnader på villor och installation av braskamin. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t. Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. I ett "enkelt" ärende borde därför kontrollplanen också bli " enkel ", alltså inte så. Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig – I dokumentet ska. Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt.

Enkel kontrollplan mall

Mer information och exempel på kontrollplan hittar du här. En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig – en plan där byggherren. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. För ett enklare ärende räcker en enkel kontrollplan. Under Dokument har vi lagt mallar för olika typer av kontrollplaner som du kan. För detta ska det finnas en plan för kontrollerna, en kontrollplan. När byggherren godkänt förslag till.

Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och. En del komplementbyggnader är inte. Exempel på kontrollplan för enklare ärenden – inglasning av altan. Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta. Observera att detta är exempel på kontrollplaner. I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. Den kan vara allt från mycket enkel och innehålla några enstaka punkter till mer.

Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas.

Enkel kontrollplan mall

Längre ner på sidan hittar du exempel på hur en kontrollplan kan se ut. Ett exempel på en enkel kontrollplan hittar du längre ner på sidan. Vissa åtgärder och arbeten kan kräva hjälp av en certifierad kontrollansvarig.

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras.