Dränera vattensjuk tomt

Vi bygger hus på en tomt som är mycket blöt. Har du en sluttande vattensjuk tomt så dränera. En ganska stor yta på tomten var mer eller mindre oanvändbar på grund av all fukt som samlats där och gjort marken vattensjuk. En blöt gräsmatta beror oftast på att dräneringen inte är tillräcklig. Vid allvarliga problem med blöta över hela tomten bör man kontakta ett.

Jag vill rekommendera er att dränera ordentligt först, innan ni lägger ner en massa jobb på trädgården och planterar häckar och buskar. Nu behöver jag dock tips och råd gällande dräneringen av ett hus som står på en tomt som är ganska vattensjuk. Merparten av det vattensjuka området är nära den väg jag ska gräva till nybygget. Man skulle rentav kunna plantera några på tomten också, istället för tråkiga aspar och. Om man bortser från att dräneringsjobb kan vara ganska tunga, kan man.

Min tomt har blivit vattensjuk efter att skogen på grannfastigheten har. Kan bara instämma med Fixaren, är din tomt vattensjuk finns det större själ för att göra det så bra som möjligt. Tomten är på högt belägen mark (ett före detta skogsområde) med både. Mjuk mark är mindre lämpligt för den. Dränering av husgrund samt sättning av L-stöd vid entré. MÖLNDAL: Avsaknaden av tillräcklig dränering på kommunens. All jord som finns här grävdes så småningom bort och dränering gjordes även. Vi har alltid haft en tomt som när det regnat är totalt vattensjuk.

Markytan inom tomten är relativt plan, med nivåer enligt bygghandlingen. Vad behöver du tänka på när du ska bygga en stenkista för dränerings- och dagvatten. Vi har samlat våra frågor från våra besökare så du kan. Har en vattensjuk tomt som skulle behövas dräneras.

Området har sedan en längre tid haft bekymmer med vattensjuka gräsmattor. Både på allmänning samt på egen tomt. Förutom detta, behövs en annan lösning av dräneringen på Sadelgatan 6, beroende på många. Hennes gräsmatta blir vattensjuk och vissa trädgårdsväxter dör av övervattning. Kristina är medveten om att hennes egen dränering på tomten är bristfällig. Förr pratade man om vattensjuk mark. För att kunna bygga ditt hus måste du först ha en tomt.

Vatten från en dagvattenledning som gått sönder gör trädgården vattensjuk och växterna dör. Men Kalmar Vatten svär sig fritt – röret tillhör.