Detaljplan bromma

Staden har tagit fram ett förslag till hur centrala Bromma med stadsdelarna Riksby. Förslag till fyra detaljplaner som stödjer projektet Stockholms framtida avloppsrening är nu ute på granskning. Detaljplan om förslag till detaljplan för del av.

Detaljplan bromma

Det är många intressen som ska vägas in och kommande detaljplan får. ICA Fastigheter förvärvar fastighet vid Bromma Blocks. Enligt nuvarande detaljplan tillåts verksamheter som handel, hotell och kontor, där olika koncept för.

Riksby med flera, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppland.

Detaljplan bromma

I kvarteret Grönviks dunge bygger vi 30 välplanerade lägenheter om 2-5 rum och kök för dig som fyllt. Bromma flygplats – värdering av alternativ markanvändning. Se bilagor med beslut om ny detaljplan för tomten, detaljplan för området. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett nytt bostadshus med cirka 25 lägenheter beläget. Vätterstranden, Kärsbyåns nedre del och lövskogen vid Bromma är värdefulla natur- och friluftsområden och avses skyddas. Bromma Hembygdsförening (BHF) önskar ge följande synpunkter på den föreslagna detaljplanen, som vi anser måste stoppas. Kommunens vision för området är att modernisera och.

I Bromma finns just nu flera tomter där byggherrar köpt upp. Ibland medger redan detaljplanen att fler än ett hus kan byggas på tomten.

Detaljplan bromma

I denna detaljplan planeras cirka 400 bostäder, lokaler och förskola. Sundbybergs centrum och Bromma Blocks bara ligger 10. Bromma Tracks erbjuder omkring 250 nyproducerade bostadsrätter vid Brommaplan där huvudparten är yteffektiva och prisvärda 1:or och 2:or. I dag är området dessutom bara planlagt för fritidshus vilket innebär att det måste göras en ny detaljplan. Men först på att-göra-listan är alltså.

Exempel på bestämmelser när BÖ1 anges. Bromma, med anledning av den pågående förtätning av bebyggelsen i. Håkan informerar om aktuell detaljplan och vilka möjligheter man som. I Smedslätten överutnyttjas detaljplanen, vilket är nästan ännu farligare. DÄRFÖR HÅLLER INTE BOSTADSPLANERNA PÅ BROMMA.

MOTALA MOTALA Motala kommun köper Bromma friluftsområde norr om. Kommunalråd Camilla Egberth (S) uppger att en ny detaljplan måste till för att kunna. Nyheter kring planförslaget för centrala Bromma. När Bromma Blocks är fullt utbyggt blir det ett av Sveriges större köpcentrum med drygt. Samråd för detaljplan påbyggnad av bostäder på.

Plan- och Bygglagen erfordras detaljplan för delar av flygplatsinfrastrukturen. Swedavia AB, Bromma Stockholm Airport.