D dur skala

Vet du vilka toner du vill använda men inte vad skalan heter? Takt 1-7 visar namn och position på noterna. Takt 8-15 visar noterna med ackordharmonisering. En durskala består av sju olika toner – sen landar den på ursprungstonen igen. Se diagrammet ovan med tonernas placering och du förstår hur det.

D dur skala

I durtonarter bildar de sju tonerna tillsammans en durskala, i molltonarter bildar de. SML my mind me like me like me like me like me like me like me like me like me like.

Varje durskala har en mollskala som tvilling, den mollskala som står efter snedstrecket har alltså precis samma toner som. Skalan börjar på den tonen som namnet innehåller. Parallellmolltonarten till G- dur är E-moll. Den skalan använder samma uppsättning. Dur är en typ av modus som använder en durskala och alltså, till skillnad från molltonarterna, har stor ters, sext och stor septima.

A, B, Dess, D, E, Gess, Ass, A, A, Ass, Gess, E, D, Dess, B, A.

D dur skala

Dur og moll skalaene er den vestlige verdens grunnleggende skalaer. D – dur – majorowa skala muzyczna, której toniką jest d. Jej dźwięki to: d, e, fis, g, a, h, cis. Tonacja D – dur zawiera dwa krzyżyki. KROMATISK SKALA 12- tonsskala, halvtonsskala. A-, B-, C-, D -, E-, ESS-, F-, FISS- DUR.

En diatonisk skala har sju toner inom oktaven. Det gäller inte bara C-durskalan utan samtliga durskalor: Exempel, durskalor och deras naturliga ackord. C- durskala D – durskala G- durskala. Obs att Fiss och Ciss är olika på fiol och cello. Den harmoniska skalan är gjord utav 3-klanger startende från grundtonen, kvarten. C-dur finns ett ackord som inte tillhör tonarten och det är ackordet A7.

Frågan lyder, hur vet man vilken skala man ska använda när man ska. På ett piano motsvarar alltså h=de svarta. Men er dette måten man lærer skala på? Hvis ikke, hvilket fret skal man lære den i? Spelar du en C-dur eller A- mollskala på pianot trycker du alltså bara ner vita tangenter. D – dur innehåller alltså två svarta toner på pianot – Fiss och Ciss.

Der Barré-Akkord in der D -Form geht nicht unbedingt leicht von den Fingern. Oftmals wird er ohne den Barré-Finger aber mit einer leeren Saite gespielt. Det joniska moduset är det vi även kallar för dur – skalan. D – dur skala Varje exempel ska övas med både nedstråk och uppstråk på första tonen.