Beundransvärt engelska

Engelsk -svensk översättning av "admirableness". Turkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa. Ett stort lexikon – online och gratis att använda. Hitta Engelska ord snabbt och enkelt. SV EN Svenska Engelska översättingar för beundransvärt.

Den Svenska att Engelska ordlista online. Men trots att Brodsky med åren tillägnade sig en stilistisk känslighet också på engelska och skaffade sig ett beundransvärt ordförråd gjorde han ända till sin död. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Att vi, våra fäder och mödrar, kunde vara stolta, hårt arbetande och intelligenta människor som gjorde någonting meningsfullt, eller till och med beundransvärt . Uppfyllda av, utan tvekan, ett beundransvärt men ack så fruktlöst mod, med tanke på den mördande. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Deras tålamod med mina många frågor har varit beundransvärt. I engelska finns ju bara några få verbändelser och de har inget med latinet att göra.

Beundransvärt engelska

Adjektivet admirábilis, » beundransvärd «, blir admirable, och substantivet. Translation, human translation, automatic translation. Exempel: your general conduct has been admirable (ditt uppträdande har varit beundransvärt ). Den här typen av bok hör till vad som på engelska kallas "coffee table book": det är en vacker bok att lägga.

Men samtidigt började engelska tidningar och pamfletter publicera delarav Struensees erkännanden. Den engelska tryckfriheten var beundransvärd och. Steve Sem-Sandberg: McCarthys stränga mörker beundransvärt. Böjningar av beundransvärd, Positiv.

Obestämd singular, Utrum, beundransvärd. Hans flinka arbetssätt är beundransvärt. Translate the Engelska term admirable to other languages. En amerikan, som var vittne till det sista.

Den visade beundransvärd uthållighet, sammanhållning och disciplin, men. Olof Palme var en beundransvärd ideolog och en visionär! De flesta ur den svenska journalistkåren valde också att stå över Fredrik. I en hästdroska gav hon sig med beundransvärd kyla och självbehärskning.

Beundransvärt engelska

Franska och Engelska Regeringarne, hvilka löften skola uppfyllas.

Stats-Minister för Utrikes Ärenderne verkligen beundransvärd. De öfriga kolonierna följde med en beundransvärd öfverersstämmelse detta. Rhode Island, som vägrat biträda förbundet mot införsel af Engelska varor. Svensk- engelsk ordbok och sökmotor för svenska.

Texterna har hon valt att skriva på engelska, svenska och ungerska.