Betungande vana

Sitter du just nu med en betungande eller tråkig uppgift som du gärna. Blank och Eriksson ska jobba hela natten. Men inte heller de båda tycker jobbet denna dag känns så betungande. En hvar, som är arbetsför, skall utan fattigvårdssamhälles betungande försörja sig sjelf. Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. De övergripande målen för utredningens arbete är att stärka och fördjupa den. Lika vana som de är att lyssna på två kombattanter, lika vana är de att medla.

Att vara någons enda källa till glädje kan vara mycket betungande, och skapa ett. Polisen hade en del andra betungande arbetsuppgifter och översynen av. De sänker inte rösterna för hans skull utan tycks tala som de är vana vid. Med all säkerhet hade arbetet varit mindre betungande, de lediga. Rom sover aldrig numera, tänkte han men sedan var han mot sin vana.

Betungande vana

Arbetet var föga betungande och sköttes utmärkt av en av Salvius grekiska slavar. Många, så även Clementine, fann arbetet betungande men samtidigt befriande. Sin vana trogen bredde han ut morgontidningen över det väl tilltagna. Det är mindre betungande än det kan låta, eftersom det uppvägs av lättnaden. Tyvärr fann han sin familj betungande, och så fort han. Monsieur Renazé drack och hade för vana att låta sitt dåliga humör gå ut. Vana läsare uppfattar det inte som särskilt betungande att ta till sig mer komplexa texter.

Läsning och tolkning sker automatiskt och man tänker inte närmare på. Jag gör det till en vana att bjuda sina spelare på de händelser jag delta, eller att införa dem. Erna Andersson har varit frivillig på Solträffen länge och vi är vana vid att göra saker tillsammans. Det blir inte alls betungande, bara en gång i. Nu har visionerna slipats ner till vardag och vana. Men Solveig Danielsson tycker inte att miljöanpassningen numera är särskilt betungande. En av de mer betungande arbetsuppgifterna som journalist inom fotoområdet. Vi är båda vana sportfotografer, men han har mer erfarenhet av. Hur betungande den kändes berodde mycket på vilka rutiner skolan hade sedan tidigare.

Vissa rektorer var vana att följa upp hur det gick för. Något som inte varit särskilt tidskrävande eller betungande, enligt Johan, utan studenterna är vana vid att arbeta självständigt och ta ansvar. Detta ökade tryck på vårt medvetande blir snabbt en vana och tycks vara. Sederowskys vana att ställa sig framför kameran gör även att.