Avläsa vattenmätare

Så här läser du av din vattenmätare. Har du en vattenmätare av denna typ läser du av siffrorna med svart. En regelbunden avläsning av vattenmätaren är viktigt för att du ska få en korrekt debitering.

Avläsa vattenmätare

Dessutom är det ett bra sätt att hålla koll på att inga läckor uppstått i. De flesta hushåll har en vattenmätare installerad. Mätningen av vattnet ger underlag till fakturans rörliga del.

Miva genomför avläsning av vattenmätare var tredje år.

Avläsa vattenmätare

För att få en mer rättvisande faktura rekommenderar vi dock att du själv läser av din vattenmätare minst. Det finns tre sätt att rapportera in mätarställningen för din vattenmätare till oss. Via e-tjänsten, genom att posta en svarstalong eller via appen. Du lämnar enkelt mätarställningen på våra kundsidor. Om du inte läst av vattenmätaren på länge får du en påminnelse om att läsa av mätaren från oss. Stockholm Vatten och Avfall tillhandahåller vattenmätare och det är också vi som ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätare.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Här kan du läsa mer om vattenmätare och. Information om hur man läser av sin vattenmätare, eller vad som gäller för byte av mätare.

Avläsa vattenmätare

Vid ägarbyte ska vattenmätaren läsas av.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att mätaren bli avläst och att mätarställningen anmäls till kommunen. Faktureringen under året baseras på en uppskattad förbrukning enligt uppgifterna vi får in av dig när du läser av din vattenmätare. Dags för avläsning av vattenmätaren. Här hittar du information om din vattenmätare. Hur du läser av och hur den fungerar.

Ange då mätarställning, datum för avläsning och anläggningsnummer). I varje vattenmätare ska det finnas en inmonterad backventil som ska förhindra. Det är bra att läsa av mätaren ofta, minst en gång per år, så får du en faktura som stämmer. Det måste dessutom finnas ett fritt utrymme runt mätaren så att vår personal lätt kommer åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service. Vattenförbrukning mäts genom en vattenmätare. Om du har en digital vattenmätare, så läser Gästrike Vatten av vattenmätaren med fjärravläsning. Det betyder att avläsning sker utan att störa.

För att fakturera din vattenförbrukning behöver vi din hjälp med att läsa av vatten mätaren. Du läser av vattenmätaren en gång per år. Vatten Östersund skickar ett avläsningskort hem till dig. Från mätarställningen beräknar vi sedan en ny.