Antagningsstatistik örebro gymnasium

Här hittar du statistik från våra tidigare antagningsperioder för Örebro läns gymnasieskolor. Vi redovisar bland annat utbildningar, antal antagna och poäng. Välkommen till Gymnasieantagningen ! Slutlig antagningsstatistik för Karolinska gymnasiet. Studieväg Antal platser handssökande. Preliminär antagning : klar 10 april.

Antagningsstatistik örebro gymnasium

Här är listorna som visar vilka elever som antagits till olika program.

Här har du en förteckning över hemsidor som visar de senaste antagningspoängen för gymnasieskolor. AllaFristående gymnasieskolorKommunala. Om du vill se vad den lägsta antagningspoängen var till en viss utbildning en tidigare. UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser.

Sök historisk och aktuell antagningsstatistik för alla svenska universitet och. Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I" – Örebro universitet. Kommuner och Landsting (SKL) om mottagande och antagning till studievägar.

Antagningsstatistik örebro gymnasium

Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare har gått klart ett nationellt. Vad innebär distansstudier och har man något sommarlov?

Högskolestudier är annorlunda mot dina tidigare gymnasiestudier . Av gymnasieförordningen framgår att vid urval till en riksrekryterande idrottsutbildning ska den elev som anses ha bästa förutsättningar att. Vid Örebro universitet krävdes »bara« 21,20 poäng. Antagningspoäng för läkarprogrammen för sökande med gymnasiebetyg utan. Byggingenjörsprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av att skapa lokaler och bostäder med sund inomhusmiljö samt vägar och anläggningar.

Då antagningspoängen styrs av sökandetrycket. Urval och process för antagning till högskolan. Tillsammans med Riksinnebandygymnasiet (RIG) i Umeå ska innebandyns NIU. Vårdfokus har jämfört den stora antagningsgruppen (B1) där alla sökande med gamla gymnasiebetyg, nya gymnasiebetyg och alla med.

Slutligen redovisas en analys av om unga sökande med gymnasieexamen (Gy- 11). Nu är slutintagningen till höstens gymnasieprogram klar. Via länken nedan hittar du listan över vilka som kommit in på de olika programmen i. Från miljonvinster till nedlagda skolor och hård myndighetskritik. Nu flyr eleverna från Praktiska gymnasiet. Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? För att snabbt komma åt all tillgänglig information om.

Antagningsstatistik örebro gymnasium

Då är Ridsportgymnasiet Strömsholm något för dig. Kan jag få högskolebehörighet på Ridsportgymnasiet Strömsholm?

Tuula Kuosmanen, chef för antagningsproduktion på Verket för. Något enklare på Linköpings universitet, Örebro universitet och Umeå universitet (22,30). Plusgymnasiet har ett attraktivt läge vid knutpunkten A6 Center, vilket gör att du enkelt.