Äldre vetesorter

Utgivare: SLU, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi. En väsentlig skillnad mellan moderna vetesorter och äldre sorter är att dagens sorter har betydligt kortare strån, och därför producerar mer. Gotlandsvete är samlingsnamnet på en rad äldre vetesorter, borstvete, emmer, enkorn och spelt, från Gotland. Han odlar gamla vetesorter som Ölands lantvete. Det är främst senare tiders förädling av vetesorter som förändrat vårt. Det finns en rad äldre vetesorter att köpa idag, exempelvis emmer.

Äldre vetesorter

Föreställningen om att gamla anrika vetesorter, som enkorn, emmer, spelt. Helt vete, gryn eller mjöl hittas lättast hos lokala producenter. Kamut är polskt vete och tillhör en av våra äldre vetesorter. En del forskare menar att det moderna vetet är orsaken till den ökade. I Rom odlades både brödvete och det äldre emmervetet men konsumtionen var så. Ur denna utvecklades dagens vetesorter som tog över kornets plats och i. Gamla nordiska vetesorter har väsentligt högre halter av Zink, Järn, Koppar och Magnesium jämfört med inte bara de moderna kortstråiga. Vi odlar och börjar nu sälja de gamla äldre vetesorterna till konsument.

Vi har Ölandsvete som är en gammal lantvetesort som kommer från.

Äldre vetesorter

Veten (Triticum) är ett släkte tillhörande familj gräs, med ett 20-tal arter och med många varianter. Ursprung från Asien och Medelhavsområdet. Spelt och emmer är äldre vetesorter som dagens vetemjöl härstammar från. De innehåller båda gluten och är olämpliga om man har celiaki. Gotlandsknuten, eller Gotlandsbullen, är en äldre form av vetebröd som endast. Kärnprover insändes direkt från odlare eller genom konsulenter. Bröd bakat på olika äldre vetesorter odlat på Källunda gård.

Med tanke på intresset och kundtillströmningen lär Magnus Nyman nog hänga. Fornkorn är varumärket för ett företag som arbetar med äldre sädesslag. Odlingen av gamla vetesorter har ökat stort under senare år, de passar särskilt bra inom ekologisk odling. Innehåller grovt kli av våra olika vetesorter. De äldre sorterna är mer långstråiga och konkurrerar. Glädjande nog får fler och fler upp ögonen för äldre tiders kulturspannmål, som är väl.

Till skillnad från moderna vetesorter har kultursorterna långa strån som. När man bakar med de gamla ursprungliga vetesorterna blir resultatet mycket smuligare jämfört med nutidens superklistriga vete, som har blivit en nödvändighet. Bagaren och Bonden jobbar med äldre lantvetesorter så som. Lin odlades av två skäl, dels för sina nä- ringsrika frön och.

Både spelt och emmer är äldre vetesorter som innehåller mindre gluten och vars mjöl inte kräver så mycket bearbetning.