Äldre mynt örtug

Högre valörer fanns från början inte som mynt utan endast som räknebegrepp. De mynt som präglas är motivmässigt starkt inspirerade av de nordtyska wittenmynt som. I äldre litteratur brukar dessa Abo benämnas ”liten örtug ”, ” sterling”. Exempel på mynt från Gustav Vasas tid. De äldre örtugarna innehöll avsevärt mer silver än de nya örtugarna, men de var värda lika mycket och gav.

Uti Uplandslagen göres ock skilnad emellan ”mark skiært silfver”, ”mark silfs”, ”mark karlgildær”, ” örtug karlgildær” å. Relaterade ord och synonymer: 1: blanc, brakteat, cent, daler, dukat, fyrk, groschen, guldmynt, kopparmynt . Jag antar att man medvetet sparade de äldre mynten som hade. Välpräglat ex med liten stampspricka. Vi uppträdde sedan under utställningen på Malmö museer och slog mynt på ett. Medeltidsveckan gjorde vi sedan en "Gote", en örtug som slogs under. Så var det ytterst sällan under äldre tider.

Efter mycket letande och funderande hittade jag en ett par tusen år äldre "kompis" till Kristinaöret. Alla äldre mynträkningar byggde på ett viktsystem för ädelmetall – livre, pound.

Äldre mynt örtug

Tekniska principer för mynttillverkning – äldre än man kanske kan tro! Tabeller med äldre svenska måttenheter.

En mängd olika typer av mynt och även de mer sentida sedlarna har cirkulerat: exempelvis äldre tiders denarer, solidi, dirhemer, brakteater, örtug och den nya. Palmstruchska banken som af Rikets. I:s första år) bära den gamla omskriften S. Myntet är av en valör som kallas örtug. Mynt, sedlar, medaljer och mycekt mer. Hög kvalité för detta sällsynta mynt. En jämförande studie av myntfynd från Sala gruvby och kyrkfynd.

Föreliggande auktionskatalog, utgörande samling Frösell, är Myntauktioner i. Rundberg, J: Den svenska örtugsmyntningen under Kristoffer av Bayern till Sten Sture den äldre ca. I det dokumenterade fyndmaterialet finns inga äldre mynt beskrivna. Ruta 5, precis under torven en gotländsk örtug – Fnr 1. I äldre tider förekom en uppsjö av olika, rymd-, yt-, vikt och längdmått. Staten fortsätter att bombadera oss samlare med ointressanta jubileumsmynt. Nobelmynten såldes, att satsa på äldre svenska mynt.

Karl Knutsson Bonde örtug Stockholm mot dito Åbo. Eskil Magnusson, Birger jarls halvbror och har på okända vägar lyckats överleva. Mynten som böterna betalades med kallades penningar. Efterforskningar visar att myntet är en ½ örtug präglat under Sten Sture d. Då den äldre järnålderns gårdar på Gotland aldrig består av enbart ett hus, utgick.

I äldre handlingar kan man ännu ha använt jordatalet, t ex öresland, som. Isidor Adolf Bonniers samling Carl XI:s mynt.