Adjektiv på o

Ord och uttryck på svenska språket som börjar med bokstaven O. Hitta precis släppta domännamn och sådana som är på väg att gå ut. Behöver massor av ord som beskriver hur en människa kan vara. Typ: snäll, glad, söt, rar, härlig, gullig, toppen, förtjusande. Du är kanske bekant med termer som substantiv, verb och adjektiv ? Betydelse, Prefix, Exempel, Betonade.

Adjektiv på o

Ordet adjektiv kommer från början från ett ord som betyder "ord som kan läggas till". Skriv ner meningar och använd olika adjektiv som står framför substantivet.

Oartig Obekant Obekväm Obstinat Okontrollerbar Okänslig Ordentlig Orolig Oskadad Osäker Otålig Ouppfostrad Ovan Ovanlig. Mats på lagret försöker skriva en kärleksballad men tycker att den blir torftig och stel. Ordkonstnären Peter tipsar om adjektiv för att få till känsla och stämning. De flesta adjektiv böjs med ändelser – både korta, enstaviga ord och ord som. Det stora huset låg vid ett ensamt hav. Det var ett gammalt hav som för det mesta låg grått och stilla, halvsovande. I första delen undersöks prefigerade stammars form och värde. Komparationen kan vara regelbunden eller oregelbunden och det finns tre komparationsformer: Positiv: billig.

Ett adjektiv är ett beskrivande ord. Med adjektiv kan du berätta hur någon eller något är. Några prefix har en särskild betydelse: An. Prefixen o -, miss-, il-, im-, in- och ir- betyder "inte".

Här möttes olika temperament, tre mycket verbala människor, och talade om. Syfte: Att öva motsatsord och utöka ordförrådet. Spanska adjektiv överensstämmer med substantivets numerus och genus. Adjektiv bildar ofta motsatser med hjälp av prefixet o, t. Beskrivande adjektiv som slutar på – o har en feminin motsvarighet som slutar på – a. T ex är inte oblyg direkt motsatsen till blyg utan betyder snarare något negativt. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. Typiska öppna ordklasser är verb, adjektiv och substantiv. Svenskans o -prefix är som vi vet oftast negerande: oförnuft, otrohet, ovän m. Flertalet o -ord av den här typen är adjektiv : ojämn, oläslig, orakad osv.

Lektion : substantiv, adjektiv och verb. Brunstig, byig, bördig (härstammande), dygdig o. I många fall när ett adjektiv (eller ett liknande ord) används för att beskriva en person är det lätt att bli osäker på om man bör välja adjektivets a-form (t.ex. gamla).