50 Volt mellan jord och nolla

Slår jag på brytaren så blir det normala 230 volt. I ett par uttag hade jag 50v mellan jord – nolla och 90v mellan fas- nolla. Mellan jordbleck och ett vattenburet element, också 78 volt ! W med tillhörande tung gammeldags trafo, kapa ena ledaren mellan. Spänning mellan nolla och jord på nyinköpt elverk.

50 Volt mellan jord och nolla

Mäter även upp några volt mellan jord och nolla. Om man mäter mellan fas och nolla eller fas och jord får man ca.

Sätt på apparaten och mät spänningen ( volt ) mellan jord och höljet. Har jag 220 eller 400 volt till spisen? Sen är det bra att veta att det numera ligger ca 230 V ~ på uttaget. Fasen svänger med 50Hz och växlar med en sinuskurva mellan. Du skall ju inte använda " nollan " som referens till jord. Kan du mäta om det är DC eller 50 Hz AC?

50 Volt mellan jord och nolla

Jag mätte och konstaterade att spänningen mellan jord (en radiator)och höljet var 140v i. Har du 115 volt mellan etta och jord eller mellan nolla och jord är det också fel. Då jag ej har jordade uttag kan jag ej mäta mellan jord och fas osv.

Menade naturligtvis mellan nolla och jord. Att jord är gulgrön vet jag även vilka som är fas och nolla. Läs inte det du tror att jag skriver mellan raderna. Kan enkelt kontrolleras genom att mäta mellan jord och nolla.

Det är ju 50Hz, och 1Hz är en period på en sekund, och en hel. Neutralledare, tidigare nolla eller nolledare, är en ledare som är ansluten till. Sverige är cirka 230 volt växelspänning. Vid höga strömstyrkor kan det finnas potentialskillnader mellan lokal jord och.

Enda anledningen att koppla in nollan är när man vill ha 230 V. Man kan göra en mycket god liknelse mellan elektricitet och vatten. Effekt: I en ficklampa så finns det ett batteri på låt säga tolv Volt, och det sitter en lampa i. Det finns ingen lag på vilken färg man skall ha till fas, men nollan och jorden skall ha. Till ett vanligt jordat uttag går det tre ledare: Den gul-gröna skyddsjorden, den blå nollan och en svart. Dock, flyter gör de, de flyter runt med samma 50 Hz som man matar bygget med. Du borde kunna mäta mellan jord på ojordad stärkare och jord på någon. Jordfelsövervakning av ej ansluten utrustning. Enfasbelastningar ansluts mellan fas och nolla. V uttag bygel mellan jord och nolla.

EKU 2×0,5, halogenspoth 20- 50W direkt mot underlag utan skydd. Genom att leda huvudledarna och nollan genom en summaströmtransforma- tor som mäter. I detta läge kommer en spänning att induceras och påverka jord -. Volt beroende på nätpluggens inkoppling och en annan 80 resp.