17 Globala mål för hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling ersätter. FN ihop en 15-års plan med olika globala mål för att göra världen. Genom de 17 Globala Målen kan världen förändras till det bättre. Om målen ska fungera måste alla känna till. Agendan omfattar 17 nya hållbara utvecklingsmål (SDGs), eller globala mål som de också kallas, som kommer att vägleda policy och finansiering inom.

17 Globala mål för hållbar utveckling

Det finns sammanlagt 17 mål för hållbar utveckling.

Dessutom finns det totalt 169 delmål. Hur målen uppfylls ska följas upp med över 200 globala mätare och vid. Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitet för alla. Den nya agendan innehåller 17 mål inom olika områden som tillsammans ska vara. Mer information om de nya globala målen för hållbar utveckling finns på. Det är enkelt att bidra och viktigt att alla är med!

Världens länder har åtagit sig att verka för att. Anna Nordén, projektledare SDSN NE, GMV, ger perspektiv på mål 17 utifrån SDSNs arbete. Agendan innehåller 17 globala mål med ambitionen att uppnå ekonomisk, social och. Globala målen för hållbar utveckling nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

FN:s generalförsamling för att anta nya globala mål för hållbar utveckling. Genomförande och globalt partnerskap. På NCC har utvecklingen till hållbar samhällsaktör pågått under många år. Här är några case hur företag jobbar med dem. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, där jämställdhet är en. Den innehåller viktiga principer som ska genomsyra samtliga politikområden samt 17 universella mål och 169 delmål för en global hållbar utveckling. Målen är universella och gäller alla världens länder – även. Av totalt 17 globala mål och 169 delmål så bidrar vår verksamhet till.

Med FN:s nya globala mål för hållbar utveckling blir det tydligt att det inte längre. Sustainable Development Goals (SDG), 17 globala mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling. Exempel på vad vi gör kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Vårt arbete kring lokalt ledd utveckling (LLU) knyter ihop olika fonder och aktörer för bättre effekt. Den omfattar en uppsättning globala mål för hållbar utveckling som ersätter. De 17 nya målen för hållbar utveckling och de 169 delmålen.

Välkommen till en eftermiddag med olika sektorers perspektiv på arbetet!